Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komunikaty

Sprawozdanie z obrad Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 21 kwietnia 2011 r.

Dodano:2011-04-27

Sprawozdanie z obrad Senatu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w dniu 21 kwietnia 2011 r.

W sprawach osobowych
Powołano:
- prof. dr hab. Zbigniewa Maziarza na stanowisko kierownika Katedry Diagnostyki Obrazowej i Biochemii Hormonów
- dr hab. Jana Raczkowskiego na stanowisko kierownika Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Pourazowej
- dr hab. Przemysława Kardasa na stanowisko profesora nadzwyczajnego w I Zakładzie Medycyny Rodzinnej
- prof. dr hab. Krzysztofa Kulę na stanowisko kierownika Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności
- prof. dr hab. Zbigniewa Pasiekę na stanowisko kierownika Zakładu Chirurgii Doświadczalnej
- prof. dr hab. Andrzeja Lewińskiego na stanowisko kierownika Katedry Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
- prof. dr hab. Andrzeja Lewińskiego na stanowisko kierownika Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
- prof. dr hab. Jana Brzezińskiego na stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych
- prof. dr hab. Jana Komorowskiego na stanowisko kierownika Kliniki Endokrynologii
- prof. dr hab. Henryka Stępnia na stanowisko kierownika Zakładu Immunoendokrynologii
- prof. dr hab. Małgorzatę Lewińska na stanowisko kierownika Zakładu Endokrynologii Onkologicznej
- prof. dr hab. Elżbietę Hrabec na stanowisko kierownika Zakładu Enzymologii Medycznej
- prof. dr hab. Jacka Kuśmierka na stanowisko kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej
- prof. dr hab. Krzysztofa Kuzdaka na stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej
- prof. dr hab. Ludomira Stefańczyka na stanowisko kierownika I Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
- prof. dr hab. Ewę Andrzejewską na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
- dr hab. Leszka Czupryniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
- prof. dr hab. Jadwigę Skrętkowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Farmakodynamiki
- przedłużono zatrudnienie dr Janowi Szuszkiewiczowi na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Biofarmacji
- przedłużono zatrudnienie dr Irenie Wejman na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Biofarmacji
- zaopiniowano wnioski w sprawie zatwierdzenia kandydatów do odznaczeń i medali państwowych
- powołano komisje konkursowe do rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych oraz kierowników jednostek

W innych sprawach
- zmieniono brzmienie ust. 1 i 2 par.105 Statutu, dotyczącego rekrutacji na studia w UM w Łodzi
- w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do UM w Łodzi na rok akademicki 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach
- w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do UM w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach
- w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w języku angielskim do UM w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach
- w sprawie zasad przyjmowania na studia w UM w Łodzi w latach 2012-2015 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
- w sprawie Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
- w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
- w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UM w Łodzi na rok akademicki 2011/2012
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu zgłaszania, sprawozdawczości, rozpatrywania wniosków oraz oceny sprawozdań dotyczących badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w UM w Łodzi
- w sprawie wprowadzenia niestacjonarnych wieczorowych studiów magisterskich na kierunku Analityka medyczna, na Wydziale Farmaceutycznym
- w sprawie nowelizacji załącznika do uchwały 315/2010 z dnia 25 listopada 2010 r., dotyczącego zasad ubiegania się nauczycieli akademickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy w UM w Łodzi
- w sprawie włączenia Zakładu Radiologii (Diagnostyki Obrazowej) w struktury organizacyjne SP ZOZUSK im. WAM UM w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów - po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu CKD w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie działalności przez ten Zakład
- w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Thomasowi J. Slaga
- w sprawie powierzenia prof. Adamowi Dzikiemu opracowania recenzji dorobku naukowego Prof. Hansa Joachima Meyera w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
- powołano dr Barbarę Kowalską na przedstawiciela Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych w Łodzi w Senacie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Drukuj stronę