Ogród Roślin Leczniczych
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
tel. 42 677 91 75